STRONA ZAMKNIĘTA Z POWODU BRAKU WOLI ROZLICZENIA SIĘ Z WYKONAWCĄ